Gå direkt till innehållet.

Tjänsten använder cookies som gör det möjligt att identifiera sig i tjänsten. Läs mer information om dataskydd.

Din webbläsare är föråldrad. För att få en så bra användarupplevelse som möjligt kan du uppdatera din webbläsare

Intyg från befolkningsdatasystemet

I den här tjänsten kan du beställa intyg som beviljats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. För att beställa måste du identifiera dig med bankkoder eller mobilcertifikat. Intygen är avgiftsbelagda och betalningen sker som nätbetalning i samband med beställningen.

Jag söker ämbetsbevis, vad ska jag beställa?

Intyg till Finland
Om du beställer intyg för en finländsk aktör, skickas intyget som ett elektroniskt PDF-dokument. Dokumentet är inte undertecknat och det går inte att senare lägga till en översättningsblankett eller ett Apostille-intyg.
Du kan ladda ner intyget genast efter betalningen. Intyget kan också skickas till Suomi.fi-meddelanden. Om du ännu inte använder Suomi.fi-meddelanden, kan du ta tjänsten i bruk i samband med beställningen av intyget. Intygen skickas inte som papperspost och av dataskyddsskäl inte heller per e-post.

Intyg till utlandet
Om du beställer intyg för en utländsk myndighet eller en annan utländsk aktör, skickas intygen som papperspost till din hemadress eftersom du utomlands vanligen behöver ett undertecknat intyg.
Beroende på användningsområdet kan du dessutom beställa en EU-översättningsblankett eller ett Apostille-intyg.

Beställning av intyg utomlands
Om du bor utomlands kan du inte beställa levnadsintyg. Du får de övriga intygen som ett elektroniskt PDF-dokument eller som papperspost till din hemadress, beroende på om du behöver intyget för en finländsk aktör eller till utlandet. Det krävs finländska identifieringsverktyg, till exempel bankkoder, för att beställa.

Om du inte kan använda den här tjänsten eller om du behöver ett intyg med mer omfattande uppgifter eller i annan form, bekanta dig med andra sätt att beställa intyget på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats(Öppnas i ett nytt fönster).

Öppna och beställa intyg: