Gå direkt till innehållet.

Välkommen att använda den nya e-tjänsten. Vi utvecklar den fortfarande och uppskattar din feedback. Du hittar en feedbackblankett i nedre kanten på sidan.

Ytterligare information

Varifrån kommer de uppgifter om mig som finns på intyget?

Uppgifterna som finns på intyget hämtas från befolkningsdatasystemet. Du kan granska dina uppgifter i tjänsten Kontroll av egna uppgifter(Avautuu uuteen ikkunaan).

Hur kan jag korrigera felaktiga uppgifter?

Du kan korrigera uppgifter som du inte kommer åt att uppdatera i tjänsten Kontroll av egna uppgifter genom att besöka magistraten. Du hittar magistraternas kontaktuppgifter via magistratens webbsidor(Öppnas i ett nytt föster).

Vilka personer kan jag beställa intyg över?

Du kan beställa intyg över dig själv.Dessutom kan du beställa levnadsintyg, födelseintyg och hemortsintyg över ett barn du har vårdnad om. Du kan välja vilket barn det gäller när du har loggat in i tjänsten. Som vårdnadshavare får du uppgifter som gäller den tid då du varit barnets vårdnadshavare.

Hur gammal måste en person vara för att kunna beställa ett intyg?

En myndig person kan beställa vilket intyg som helst som tillhandahålls.

Om du är under 18 år kan du beställa ett intyg endast med gällande uppgifter. Om du är 15-18 år och behöver andra intyg eller andra uppgifter på intyget, kan du be din vårdnadshavare beställa uppgifterna eller kontakta magistraten.

Tjänsten är inte tillgänglig för personer under 15 år.

Hur påverkar en spärrmarkering beställningen av intyg?

Om du är myndig och har en spärrmarkering kan du beställa ett intyg över dig själv på normalt sätt.

Om en person i din vårdnad har en spärrmarkering kan ett intyg över personen inte beställas via den elektroniska tjänsten. Om du är 15-18 år och har en spärrmarkering kan du inte beställa intyg via den elektroniska tjänsten. Kontakta i så fall magistraten direkt.

Om mitt barn har omhändertagits, kan jag beställa ett intyg över honom/henne?

Om ett barn som du har vårdnaden om har omhändertagits kan du inte beställa ett intyg i e-tjänsten.

Hur ombesörjer vi ditt dataskydd i tjänsten?